Microsoft Licensing Solution Partners (LSP)*

Držitelem statusu Licensing Solution Partners je uvedený seznam doporučených partnerů pro poskytování produktů společnosti Microsoft prostřednictvím licenčních programů. Licence prostřednictvím programů SELECT, SELECT Plus, Enterprise Agreement (včetně Enrollmentu pro Core Infrastrukturu a Enrollmentu pro Aplikační infrastukturu) a Enterprise Agreement Subscription, mohou nabízet koncovému zákazníkovi výhradně držitelé statusu Licensing Solution Partners.


* Od července 2013 došlo ke změně názvu Large Account Reseller (LAR) na Licencing Solution Partner ( LSP). Uzavřené partnerské smlouvy se statusem (LAR) jsou nadále platné. Status (LAR) je rovnocenný statusu (LSP) a neznamená změnu v poskytování výše uvedených služeb.

AutoCont CZ a.s.

Hornopolní 34, 702 00, Ostrava
(regionální centra: www.autocont.cz/rc)
Tel.: +420-910 973 240
Fax: +420-910 970 100
e-mail: dana.wyslychova@autocont.cz
Kontaktní osoba: Dana Wyslychová

COMPAREX CZ s.r.o.

Evropská 2588/33A, 160 00, Praha 6
Tel.: +420 234 094 300
Fax: +420 224 322 292
E-mail: info@comparex.cz

Dell Computer s.r.o.

V Parku 2294/4, 148 00, Praha 4 - Chodov
Tel.: +420-225 372 711
Fax: +420-225 372 714

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

V Parku 2336/22, 148 00, Praha 4
Tel.: +420 233 032 877
Fax: +420 233 034 099
E-mail: jana.bittnerova@ts.fujitsu.com

Hewlett-Packard s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21, Praha 4
Tel.: +420-261 108 111
Fax: +420-261 108 112

DNS a.s.

City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00, Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 296 377 400
Fax: +420 296 377 402

SoftwareONE Czech Republic, s.r.o.

Želetavská 1448/7, 140 00, Praha 4
Tel: +420 241 405 297
E-mail: info.cz@softwareone.com

T-Mobile Czech Republic a.s.

Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
kontakt: Martina Štepánková
Tel: +420 731 595 571
E-mail: martina.stepankova@t-mobile.cz