Microsoft Licensing Solution Partners (LSP)*

Držitelem statusu Licensing Solution Partners je uvedený seznam doporučených partnerů pro poskytování produktů společnosti Microsoft prostřednictvím licenčních programů. Licence prostřednictvím programů SELECT, SELECT Plus, Enterprise Agreement (včetně Enrollmentu pro Core Infrastrukturu a Enrollmentu pro Aplikační infrastukturu) a Enterprise Agreement Subscription, mohou nabízet koncovému zákazníkovi výhradně držitelé statusu Licensing Solution Partners.


* Od července 2013 došlo ke změně názvu Large Account Reseller (LAR) na Licencing Solution Partner ( LSP). Uzavřené partnerské smlouvy se statusem (LAR) jsou nadále platné. Status (LAR) je rovnocenný statusu (LSP) a neznamená změnu v poskytování výše uvedených služeb.

AUTOCONT a.s.
Hornopolní 34, 702 00, Ostrava
(regionální centra: www.autocont.cz/rc)
Tel.: +420-910 973 240
Fax: +420-910 970 100
E-mail: dana.wyslychova@autocont.cz
Kontaktní osoba: Dana Wyslychová

AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14, 851 01, Bratislava - mestská časť Petržalka
Tel.: +421 2 3278 8811
E-mail: vladimir.hricka@autocont.sk
Kontaktní osoba: Vladimir Hricka

Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Evropská 2588/33a, 160 00, Praha - Dejvice
E-mail: crayon.cz@crayon.com
Tel.: +420 724 272 966

DNS a.s.
City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00, Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 296 377 400
Fax: +420 296 377 402

exe, a.s.
BBC1, Plynárenská 1, 821 09, Bratislava
Tel.: +421 2 67 296 111
E-mail: juraj.molnar@exe.sk
Kontaktní osoba: Juraj Molnár

SoftwareONE Czech Republic, s.r.o.
Vyskočilova 1410/1, 140 00, Praha 4
Tel: +420 241 405 297
E-mail: info.cz@softwareone.com

SoftwareONE Slovakia s.r.o.
Dunajská 7114/15, 811 08, Bratislava
E-mail: info.sk@softwareone.com
Tel: +421 2 524510 20

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4
Kontaktní osoba: Martina Štrosová
Tel: +420 731 595 571
E-mail: licencni.centrum@t-mobile.cz