Εισαγωγή

Έναρξη

Το Κέντρο συνεργατών είναι ο ενιαίος χώρος για τη διαχείριση της επαγγελματικής σχέσης σας με τη Microsoft. Τα στοιχεία της συνδρομής σας και τα σχετικά πλεονεκτήματα θα είναι προσβάσιμα στο Κέντρο συνεργατών όταν ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα. Αν χρειαστείτε βοήθεια σε οποιοδήποτε σημείο, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.
Εικόνα που απεικονίζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εργασίας
Εγγραφή με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας
You@yourcompany.com, για παράδειγμα. Μια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (@live.com, @hotmail.com) δεν θα συσχετιστεί με τον εταιρικό λογαριασμό σας.
Εικόνα που απεικονίζει μια φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί
Εισαγάγετε τις πληροφορίες της εταιρείας σας
Ελέγξτε τις πληροφορίες λογαριασμού της εταιρείας σας και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Η εικόνα που απεικονίζει ότι έχετε ολοκληρώσει την εργασία σας.
Τελειώσατε!
Παρακολουθήστε την περιήγηση για να εξερευνήσετε τον πίνακα εργαλείων και να ξεκινήσετε τη διαχείριση της συνδρομής σας.