Giới thiệu

Bắt đầu

Trung tâm Đối tác là điểm đến duy nhất để quản lý mối quan hệ công việc của bạn với Microsoft. Bạn có thể truy nhập thông tin tư cách thành viên và mọi lợi ích liên quan của mình trong Trung tâm Đối tác sau khi hoàn thành các bước bên dưới. Nếu bạn cần trợ giúp trong quá trình thực hiện, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Hình ảnh mô tả email công việc
Đăng ký bằng địa chỉ email công việc của bạn
Ví dụ: You@yourcompany.com. Địa chỉ email cá nhân (@live. com, @hotmail. com) sẽ không liên kết với tài khoản công ty của bạn.
Hình ảnh mô tả biểu mẫu cần điền
Nhập thông tin công ty của bạn
Xem lại thông tin tài khoản của công ty bạn và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
Hình ảnh cho biết bạn đã hoàn tất.
Bạn đã hoàn tất!
Xem nội dung giới thiệu để khám phá bảng điều khiển và bắt đầu quản lý tư cách thành viên của bạn.