Partner Roku Microsoft w segmencie MŚP

Zapraszamy do udziału w konkursie o miano Partnera Roku MŚP 2018!

Mamy przyjemność ogłosić, że Zwycięzcą w konkursie o tytuł Partnera Roku Microsoft w Segmencie MŚP 2018 została firma ONEX Group, za największy wkład w rozwój rozwiązań chmurowych wśród klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. Na drugim miejscu uplasowało się Supremo, a za nim Predica.

W konkursie brano pod uwagę wartość sprzedaży oraz kompetencje w zakresie usług chmurowych Microsoft. Microsoft docenił partnerów, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w rozwój rozwiązań chmurowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój usług chmurowych to jeden z priorytetów strategii Microsoft.

Jednocześnie gratulujemy wszystkim Partnerom Top10!

Ranking konkursu Partner Roku w segmencie MŚP 2018 r.

Szczegółowe kryteria rywalizacji w okresie 1 października 2017 – 30 czerwca 2018

 

Office 365 & Microsoft 365

Wartość sprzedaży Office 365 w modelach Open i CSP do klientów
z segmentu SMB w danym kwartale

Punkty od 5 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Wartość sprzedaży usługi Microsoft 365 w modelach Open i CSP do klientów
z segmentu SMB w danym kwartale

Punkty od 5 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Liczba nowych aktywnych klientów dla transakcji sprzedaży produktów Office 365 w programie
Open i CSP do klientów z segmentu SMB w danym kwartale* (mierzone na podstawie daty otworzenia tenantu płatnej usługi).

Punkty od 5 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Active Usage Office 365 – stosunek liczby aktywnych subskrypcji Office 365 u klientów
SMB (active entitlements) do liczby kwalifikujących się subskrypcji Office 365 (qualified entitlements), do których partner przypisany jest jako Partner of Record**.

5 punktów – 60-100%

3 punkty – 40-59%

2 punktów – 20-39%

Max. liczba punktów:

20

Wartość sprzedaży Office 365 w modelach Open i CSP do klientów
z segmentu SMB w danym kwartale

Punkty od 5 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Wartość sprzedaży usługi Microsoft 365 w modelach Open i CSP do klientów
z segmentu SMB w danym kwartale

Punkty od 5 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Liczba nowych aktywnych klientów dla transakcji sprzedaży produktów Office 365 w programie
Open i CSP do klientów z segmentu SMB w danym kwartale* (mierzone na podstawie daty otworzenia tenantu płatnej usługi).

Punkty od 5 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Active Usage Office 365 – stosunek liczby aktywnych subskrypcji Office 365 u klientów
SMB (active entitlements) do liczby kwalifikujących się subskrypcji Office 365 (qualified entitlements), do których partner przypisany jest jako Partner of Record**.

5 punktów – 60-100%

3 punkty – 40-59%

2 punktów – 20-39%

Max. liczba punktów:

20

* Z wykluczeniem transakcji, gdzie partner jest właścicielem klienta lub klient jego jednostką zależną oraz z wykluczeniem transakcji do obecnych klientów usług chmurowych

** Informacje o subskrypcjach, do których Partner przypisany jest jako Partner of Record dostępne po zalogowaniu się na stronę:
https://mspartner.microsoft.com/pl/pl/pages/membership/view-my-dashboard.aspx. Do wyliczenia branę są pod uwagę workloady: EXO, SfB, SPO oraz wykluczone są SKU Small Business i Small Business Premium.

Azure & EMS

Wartość sprzedaży Microsoft Azure i Enterprise Mobility Suite w programie CSP do klientów z segmentu
SMB w danym kwartale.

Punkty od 20 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Liczba aktywnych klientów dla transakcji sprzedaży produktów Microsoft Azure w modelu CSP do klientów z segmentu SMB w danym kwartale* (sprzedaż minimum 45$ w danym kwartale).

Punkty od 20 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejnści od największej ilości klientów.

Max. liczba punktów:

40

Wartość sprzedaży Microsoft Azure i Enterprise Mobility Suite w programie CSP do klientów z segmentu
SMB w danym kwartale.

Punkty od 20 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejności od największej wartości sprzedaży.

Liczba aktywnych klientów dla transakcji sprzedaży produktów Microsoft Azure w modelu CSP do klientów z segmentu SMB w danym kwartale* (sprzedaż minimum 45$ w danym kwartale).

Punkty od 20 do 1 zostaną przyznane Partnerom według kolejnści od największej ilości klientów.

Max. liczba punktów:

40

Kompetencje

Posiadanie kompetencji: Small and Midmarket Cloud Solutions,
Cloud Productivity, Cloud Platform.

6 punktów – pierwsza kompetencja na poziomie Gold (następna kompetencja na poziomie Gold – 2 pkt).

2 punkty – pierwsza kompetencja na poziomie Silver (następna kompetencja na poziomie Silver – 1 pkt).

Na danej kompetencji liczony jest tylko jeden status.

Max. liczba punktów:

10

Posiadanie kompetencji: Small and Midmarket Cloud Solutions,
Cloud Productivity, Cloud Platform.

6 punktów – pierwsza kompetencja na poziomie Gold (następna kompetencja na poziomie Gold – 2 pkt).

2 punkty – pierwsza kompetencja na poziomie Silver (następna kompetencja na poziomie Silver – 1 pkt).

Na danej kompetencji liczony jest tylko jeden status.

Max. liczba punktów:

10