Business colleagues laughing during meeting

IFI Techsolutions bir müşterinin dijital altyapısında devrim yapmak için işbirliği yapıyor

Sorunsuz operasyonların geliştirilmesi

Bir yiyecek şirketinin birbirini tutmayan dosyalardan, güncel olmayan bilgilerden ve veri kaybından kurtulmak için dijital ekosisteminin tamamını baştan tasarlaması gerekiyordu ve IFI Techsolutions yardıma hazırdı.

Karmaşık problemler için kişiselleştirilmiş planlar

Şirketin çok yönlü bir soruna çözüm bulması gerekiyordu; dolayısıyla IFI Techsolutions, görevler için en nitelikli uzmanlarla sonuçlar almak için başka Microsoft iş ortaklarıyla işbirliği yaptı.

Bulut teknolojisiyle silolar yok ediliyor

Müşterinin dijital ekosisteminin radikal bir şekilde elden geçirilmesi gerektiğinden, IFI Techsolutions müşterinin tüm önemli bilgilerini tek bir birleşik Microsoft platformuna taşıma sürecini kolaylaştırdı.

Bulut yetkinliklerinde devrim

Hindistan merkezli bulut çözümleri ve yönetilen hizmetler sağlayıcısı olarak önde gelen global bir şirket olan IFI Techsolutions, başka işletmelerin hızla değişen bir pazarda yeniliklere imza atmalarına yardımcı olmak üzere strateji ve uygulamayı birbiriyle uyumlu hale getiriyor. IFI Techsolutions; Çözüm İş Ortağı unvanları, uzmanlıkları ve Azure Uzman Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı olarak öne çıkan ve bulut teknolojisini çok iyi bilen bir Microsoft iş ortağı olarak modern çözümlere ihtiyacı olan işletmeler için bu çözümleri onların ihtiyaç duydukları şekilde bulabiliyor.

Bununla birlikte, IFI Techsolutions'un geçmişi, bu unvan ve uzmanlıklarının da ötesine uzanıyor. Bir Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP) iş ortağı olarak IFI Techsolutions, müşterileri ve diğer iş ortakları arasındaki boşlukta köprü görevi görürken dönüştürücü çözümler belirleyip sunan güvenilir bir danışmandır. IFI Techsolutions, eski Microsoft çalışanları tarafından kurulmuş bir şirket olarak ürettiği amaca yönelik Microsoft çözümleriyle, sundukları teknolojinin müşteri tarafındaki en iyi sonuçları getirebileceğinin farkındadır.

IFI Techsolutions Operasyonlar Bölümü Başkanı Ankit Garg, "Biz mağaza olarak sadece Microsoft'la çalışıyoruz." diyor.

IFI Techsolutions şirket grup fotoğrafı


Verimlilik artışının temelleri atılıyor

IFI Techsolutions, Hindistan genelinde yaklaşık 1500 çalışanı ve 100 mağazası bulunan bir yiyecek ve içecek şirketi kendileriyle iletişime geçtiğinde problemi etkili bir şekilde teşhis etmek ve çözüm planı yapmak için gereken bilgi, kaynak ve araçlara sahipti.

IFI Techsolutions, müşterisinin verilerinin, kuruluş genelinde sabit disklerde bulunan bilgiler ve düzensiz iletişim yapıları ile inanılmaz derecede silolara yığıldığını tespit etti.

Müşteri düzenli muhasebe kayıtları tutmakta da zorlanıyordu; 100 mağazasındaki satış noktası (POS) yazılım çözümlerinin, genel müdürlükteki muhasebe sistemiyle iletişimi yoktu ve muhasebe bilgi akışı, genel müdürlüğe farklı elektronik tablolar üzerinden yapılıyordu. Gerçek zamanlı raporlamanın olmaması, müşterinin veri kaybı, gecikmeler ve mutabakat problemleri yaşamasına yol açıyordu.

Bulut çözümleri, bu iş problemlerinin pek çoğunun üstesinden gelmenin net bir yoluydu, CSP iş ortağı olarak IFI Techsolutions ise değişimi hayata geçirme ve müşterisinin işine daha fazla verimlilik katma gibi kabiliyetlere sahipti.


Karmaşık problemler, uzman çözümler

IFI Techsolutions ekibi, müşteriyle ilişkisinin başlangıcında, günlük operasyonları kesintiye uğratmadan dijital bir dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği konusunda yaratıcı bir şekilde düşünmeye hazırdı.

"İşe satış konuşması yaparak değil gelip ortamlarını değerlendirmemizi önerip daha derin bir ilişki kurarak başladık."

- Ankit Garg, IFI Techsolutions Operasyonlar Bölümü Başkanı

IFI Techsolutions ekibi, müşterinin BT Altyapısının komple değerlendirmesini üstlendi ve şirketin ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz, iki aşamalı bir çözüm tasarladı. Çözümü hayata geçirmenin en iyi yolunun, iki Microsoft iş ortağının özel uzmanlığından faydalanmak olduğuna karar verdiler. Müşterinin muhasebe ihtiyaçlarını karşılamak için Business Central uzmanlığı olan bir iş ortağı, daha sonra da şirketin operasyonları iyileştirmek için seçtiği çözüm olan Microsoft 365 uzmanlığına sahip başka bir iş ortağı getirdiler. IFI Techsolutions, uygulama sürecinin her adımını denetleyecek ve ilgili tüm kuruluşlar arasında temas noktası olarak hizmet edecekti.

IFI Techsolutions İşletme Yöneticisi Pushkar Apte "İlk görev, sadece Microsoft çalışma kitabı doğrultusunda müşteri getirmekti," diyor. IFI Techsolutions şirketinin benzersiz ve işbirliğine dayalı çözümü, müşterisinin, Microsoft ekosisteminin hepsi Microsoft Cloud'da sunulan engin özelliklerinden tam olarak yararlanabilmesi için müşteri bilgilerini tek bir kiracıda toplamak üzere tasarlanmıştı.


"Rekabet değil işbirliği"

Business Central kuruluşların daha akıllı bir şekilde çalışabilmeleri, daha hızlı adapte olabilmeleri ve daha iyi performans gösterebilmeleri için satış, hizmet, finans ve operasyonlar arasında bağlantı kurmak üzere tasarlanan kapsamlı bir iş yönetimi platformudur. Business Central'ı müşteriye en iyi şekilde sunacak uzmanlığa ve ekibe sahip iş ortakları olduğunu bilen IFI Techsolutions, Business Central uzmanlığı olan bir iş ortağı bulmak üzere International Association of Microsoft Partners (IAMCP) ile iletişime geçti.

IAMCP, Microsoft iş ortakları arasında işbirliğine ve ağ oluşturulmasına olanak tanıyan, yerel ve dünya genelindeki Microsoft topluluğu bünyesinde büyümeyi, bilgi paylaşımını ve iş gelişimini teşvik eden uluslararası bir kuruluştur.

Garg, "IAMCP, rekabet değil işbirliği zihniyetine sahip farklı iş ortakları getirdi." diyor.

IFI Techsolutions; işletmelerin geliştirme, işbirliği yapma ve iletişim kurma faaliyetleri için çeşitli araçlardan oluşan bir yazılım paketi olan Microsoft 365'in, müşterinin verilerini tek bir birleşik platformda yönetmek için ihtiyaç duyduğu çözüm olduğunu hızla saptadı. IFI Techsolutions, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerilere sahip olmasına rağmen, projenin geniş kapsamıyla yürütülmesine yardımcı olması için başka bir iş ortağını da getirdi.

IFI Techsolutions Microsoft CSP iş ortağı


Microsoft iş ortakları arasındaki işbirliği ve iletişim kültürü, IFI Techsolutions ekibine başka bir iş ortağıyla yapılan çalışmalardan çıkarılan dersler gibi bazı sürpriz avantajlar da sundu.

Garg'a göre, "Teknik açıdan öğrenmek ve büyümek için onların deneyimlerinden ve iş yapma biçimlerinden yararlanırken biz de iş ortağımız aracılığıyla müşterinin Microsoft 365'e katılmasına yardımcı olduk."

Bununla birlikte, müşterinin sistemlerini radikal bir şekilde elden geçirme sürecinin zorlukları vardı.

Garg, "Başlıca zorluklardan biri, süreçte çok sayıda tarafın bulunmasıydı." ifadelerini kullanıyor. IFI Techsolutions, müşteri, iki iş ortağı ve POS satıcısı arasındaki iletişimin kesilmesine yol açabilecek pek çok durum vardı. Ancak Microsoft teknolojisiyle gücüne güç katan güvenilir danışman IFI Techsolutions, bu süreçteki herkesin iletişim noktası olarak kullanışlı araçlara ve becerilere sahipti.

Öte yandan, IFI Techsolutions bu geçişi hızla gerçekleştirse de hızın müşterinin her zaman ihtiyaç duyduğu şey olmadığının da bilincindeydi.

Garg görüşlerini, "Muhakkak müşteriden düzenli geribildirim almaya özen gösterdik ve gerektiğinde projelere ara verdik." şeklinde paylaşıyor. IFI Techsolutions şirketinin en büyük önceliği, müşterisinin iş ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bu bazen yılbaşı döneminde yiyecek-içecek talebindeki artış gibi durumların, buluta geçiş çalışmalarının duraklatılmasını gerektirdiği gibi geri adımlar anlamına geliyordu.

Garg, "Bunlar, düzenli proje yönetiminden ayrı olarak uyum sağlamamız gereken ufak zorluklardı." şeklinde konuşuyor. IFI Techsolutions gibi Bulut Çözümü Sağlayıcılarının yetenekleri, çözüm veya lisans işlemlerinin ötesine geçiyor; bu güvenilir danışmanlar, müşterilere ihtiyaç duydukları çözümleri belli bir hızda ve kendilerine uygun bir yöntemle sunacak şekilde çalışıyorlar.


Süregelen işbirliği

Bugün, müşterilerin yeni tümleşik dahili sistemleri, önemli ticari bilgilerin ele alınmasında kullanılan eski ve demode yöntemle kıyas bile kabul etmiyor.

Garg, "Bu çarpıcı bir değişim." ifadelerini kullanıyor. Business Central sayesinde kolaylaştırılmış muhasebe sistemiyle üretkenlikte genel olarak devasa bir artış yaşandı. Artık bilgiler silolarla tutulmuyor ve genel müdürlükler doğru verilere tek bir yerden gerçek zamanlı olarak erişebiliyor.

Müşterinin teknolojiden sorumlu genel müdürü, "IFI Techsolutions şirketinin Microsoft 365 geçiş çözümleri verimliliği yükselterek, prosedürleri iyileştirerek ve üretimi artırarak iş operasyonlarımızı önemli ölçüde güçlendirdi." diye konuşuyor. "Bu deneyim tüm yönleriyle kayda değer ölçüde olumlu sonuçlar getirerek gelişimin lokomotifi oldu ve kayda değer çıktılar üretti."

Müşterinin işlerinde de Microsoft'a geçişle birlikte hatrı sayılır güvenlik iyileştirmeleri yapıldı. IFI Techsolutions şirketinin bu çabaları, müşterisinin ekosisteminin tamamında pozitif değişiklikler yapılmasını kolaylaştırdı, böylece yiyecek-içecek şirketini en iyi yaptığı iş olan müşterilerine hizmet sunma sürecine odaklanabileceği şekilde konumlandırdı.

Garg, "Temel faaliyet alanları BT değil temel faaliyet alanları gıda satışı." diyor. Güvenilir bir danışman olarak IFI Techsolutions şirketiyle çalışmak, müşterinin, uzun vadedeki ticari başarısında kritik rol oynayan fakat kendisinin gerçekleştirmek için yeterli uzmanlığının veya vaktinin olmadığı geçişleri yapmasına yardımcı oldu.

Garg, "Bu dönüşüm onların en önemli öncelikleri arasında değildi." diyor. "Ama şimdi bunun daha önce yapılması gerektiğini söylüyorlar."

Bulut teknolojisinin gelişimi sürerken IFI Techsolutions, müşterisinin buluttan en iyi verimi alabilmesini kolaylaştırmaya hazır, uzun soluklu bir iş ortağı olarak hizmet veriyor. Bunun sonucunda da, müşteri, IFI Techsolutions'un rehberliğinde bulut yeniliğinin ön saflarında kalacak şekilde konumlanıyor.

Garg bunu "Bu, varılan son nokta değil gelişimin devam ettiği bir süreç." diye açıklıyor. "Çalışmalar, müşteriyle farklı kanallar üzerinden aktif olarak devam ediyor, işlerindeki kritik sorunları çözmeye devam etmek için sabırsızlanıyoruz."

Bulut Çözümü Sağlayıcısı olarak müşterileriniz için güvenilir bir danışman olun

Müşterilerin bulut teknolojisinin ön saflarında yer almasına ve işletmenizi başarıya yönelik olarak konumlandırmasına nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenin.