Go to a video on how Azure partners are modernizing business Go to a video on how Azure partners are modernizing business

İş ortakları için Microsoft Azure

Azure en son yenilikler ve temelindeki güvenilirlik ve esneklikle iş ortaklarını; ölçeklendirme, müşteri beklentilerini aşma ve sınırsız yeniliğin kapısını aralama yönünde güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.

İş ortağı avantajlarını keşfedin

A lightning bolt

Yeniliklerinize çeviklik katın

Müşteri senaryolarını çözecek ve Azure'un güvenilir, kurumsal özellikleriyle desteklenen dönüştürücü uygulamalar ve hizmetlerle müşterileri kazandıracak yeni nesil yapay zekayı kullanın.
A laptop with a shield in front

Verimlilik elde edin

BT verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın. En büyük bulut platformunda, koddan buluta kapsamlı güvenlik, kolaylaştırılmış işlemler ve benzersiz performans ile geliştirin.
A piece of paper with a gear in front

Değeri en üst düzeye çıkarın

Bulut yatırımlarını kullanılmayan varlıkları devreden çıkararak, kaynakları doğru bir şekilde boyutlandırarak ve talebe göre ölçeklendirerek optimize edin ve tüm bunları Azure'da İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi'nde gerçekleştirin.

Microsoft Azure Yapay Zeka'nın Total Economic Impact™ (TEI) (Toplam Ekonomik Etkisi)

Kuruluşların Azure Yapay Zeka ile üç yılda nasıl 16 milyon ABD doları tasarruf ettiğini öğrenmek için Microsoft tarafından yaptırılan 2023 Forrester Consulting çalışmasını okuyun.

Azure ile pazara çıkın

Kaynaklarımız, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmeniz ve işinizi büyütebilmeniz için iş ortaklarının Azure teknolojilerini kullanabilmelerine, pazarlamayı ölçeklendirmelerine ve ortak satışı artırmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Windows Server ve SQL Server'ı Taşıyın ve güvenli hale getirin

Microsoft Azure'un yapay zeka, güvenlik, karma ve yerel bulut hizmetlerinden oluşan kapsamlı portföyü, iş ortaklarına buluta geçiş ve modernleştirme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları çözümleri sunar. Windows Server ve SQL Server müşteri tabanımızdan yola çıkan iş ortağı tekliflerimiz ve girişimlerimiz, kârlı bir büyüme elde edebilmeniz için, yönetilen ve profesyonel hizmetlerinizi buluta geçiş ve modernleştirme projelerinizin merkezine alıyor.

Windows Server ve SQL Server'ı Taşıyın ve güvenli hale getirin

Microsoft Azure'un yapay zeka, güvenlik, karma ve yerel bulut hizmetlerinden oluşan kapsamlı portföyü, iş ortaklarına buluta geçiş ve modernleştirme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları çözümleri sunar. Windows Server ve SQL Server müşteri tabanımızdan yola çıkan iş ortağı tekliflerimiz ve girişimlerimiz, kârlı bir büyüme elde edebilmeniz için, yönetilen ve profesyonel hizmetlerinizi buluta geçiş ve modernleştirme projelerinizin merkezine alıyor.

Teşvik kazanın
Kârlı bir büyüme sağlayan geçiş teklifleri ve teşvikleriyle ödüllendirilin.
Becerilerinizi geliştirin
Daha fazla geçiş müşterisi bağlamanıza yardımcı olacak en yeni eğitimlerle satıcılarınızı bir adım öne çıkarın.
GTM'nizi etkinleştirin
İş ortaklarının Azure'a geçişleri gerçekleştirmeleri için optimize edilmiş yardımcı malzemelere ve pazarlama araçlarına erişin.
Atölyeler düzenleyin
Bu 1 günlük atölyede müşterilerinize Azure'a geçişle ilgili en iyi uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken hususları sunun.

Bulut ölçeği analizleriyle iş kararlarına güç kazandırın

Kuruluşlar, entegre bir analiz sisteminden olgun veriler olmadan yapay zekanın avantajlarından yararlanamaz. Bunun için kapsamlı bir veri birleştirme, işbirliği ve yönetişim stratejisi gerekir. İş ortakları, müşterilerin yapay zeka ile verilerin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olma fırsatına sahiptir. Microsoft Fabric'ten Azure Databricks'e tüm bulut ölçeği analiz hizmetleriyle, birlikte müşterilerin verilerden öngörülere ve eylemlere geçmesine yardımcı olarak yeniliği ve büyümeyi destekleyebiliriz.

Bulut ölçeği analizleriyle iş kararlarına güç kazandırın

Kuruluşlar, entegre bir analiz sisteminden olgun veriler olmadan yapay zekanın avantajlarından yararlanamaz. Bunun için kapsamlı bir veri birleştirme, işbirliği ve yönetişim stratejisi gerekir. İş ortakları, müşterilerin yapay zeka ile verilerin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olma fırsatına sahiptir. Microsoft Fabric'ten Azure Databricks'e tüm bulut ölçeği analiz hizmetleriyle, birlikte müşterilerin verilerden öngörülere ve eylemlere geçmesine yardımcı olarak yeniliği ve büyümeyi destekleyebiliriz.

Teşvik kazanın
Verilerin gücünden yararlanmak ve müşterileriniz için yapay zeka dönüşümünü hızlandırmak üzere teşviklere erişin.
Becerilerinizi geliştirin
Microsoft Fabric'in özelliklerini keşfedin.
GTM'nizi etkinleştirin
Müşterilerin yapay zeka çağı için veri değerini hızlandırmasına yardımcı olun.
Atölyeler düzenleyin
Müşterilere bu 1 günlük sanal atölye formatıyla eğitim verin.

Çok yakında.

Geliştirici üretkenliğini hızlandırın

Pazara çıkış hızını ve geliştirici üretkenliğini artıracak yapay zeka yenilikleriyle geliştirme sürecinde devrim yaptık. Uygulama geliştirme sürecini hızlandırma bakımından en önemli koda bağlanan GitHub Copilot gibi yapay zeka destekli geliştirme araçlarıyla, müşterilerin akıllı uygulamaları daha da hızlı geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Geliştirici üretkenliğini hızlandırın

Pazara çıkış hızını ve geliştirici üretkenliğini artıracak yapay zeka yenilikleriyle geliştirme sürecinde devrim yaptık. Uygulama geliştirme sürecini hızlandırma bakımından en önemli koda bağlanan GitHub Copilot gibi yapay zeka destekli geliştirme araçlarıyla, müşterilerin akıllı uygulamaları daha da hızlı geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Teşvik kazanın
Azure iş ortağı liderliğindeki tekliflerle müşterilerin daha hızlı yenilik yapmasına ve akıllı uygulamaları daha hızlı bir şekilde sunmasına yardımcı olun.
Becerilerinizi geliştirin
Çok yakında.
GTM'nizi etkinleştirin
Geliştiricileri yapay zeka destekli geliştirme araçlarının değeri konusunda eğitmeye yardımcı olabilecek kaynaklarla yakalayın ve onlarla etkileşim kurun.
Atölyeler düzenleyin
Müşterilere önde gelen DevOps araçlarını ve en iyi uygulamaları nasıl hayata geçirebileceklerini ve kullanacaklarını öğreterek geliştirici üretkenliğini hızlandırma yolculuklarında destek olun.

Kurumsal uygulamaları taşıyın

Azure App Service'i kullanarak büyük hacimli, yüksek hızlı uygulama geçiş projelerine yönelik müşteri talebini artırın. Uygulama geçişi, müşterilerin zaman, kaynak ve beceri seti yatırımları gerektiren önemli bir önceliğidir. İş ortakları geçişe yardımcı olabilir, geliştiriciler de bildikleri ve sevdikleri uygulamaları ve geliştirme ortamlarını kullanarak yenilik yapmaya devam edebilir.

Kurumsal uygulamaları taşıyın

Azure App Service'i kullanarak büyük hacimli, yüksek hızlı uygulama geçiş projelerine yönelik müşteri talebini artırın. Uygulama geçişi, müşterilerin zaman, kaynak ve beceri seti yatırımları gerektiren önemli bir önceliğidir. İş ortakları geçişe yardımcı olabilir, geliştiriciler de bildikleri ve sevdikleri uygulamaları ve geliştirme ortamlarını kullanarak yenilik yapmaya devam edebilir.

Teşvik kazanın
Kolaylaştırılmış teşvik portföyümüzle müşteri başarınız ödüllendirilsin.
Becerilerinizi geliştirin
Çok yakında.
GTM'nizi etkinleştirin
Microsoft Azure ile daha hızlı ve daha kolay bir geçiş için bu kaynaklarla müşteriler kazanın.
Atölyeler düzenleyin
Müşterilere bu 1 günlük sanal atölye formatıyla eğitim verin.

Çok yakında.

SAP'yi Taşımak

SAP uygulamaları, günümüzde işletmelerin kullandığı ve görev açısından en kritik olan çözümlerdendir. SAP ECC 6 desteği 2027 yılında sona ereceğinden, SAP müşterilerinin altyapılarını modernleştirmeleri ve iş yüklerini buluta taşımaları için bundan daha büyük bir fırsat olmamıştı. Önemli teknolojiler ve en iyi uygulamaların yanı sıra SAP ortamlarını güvenlik, analiz, yapay zeka ve üretkenlik çözümleriyle genişletmeye yönelik kaynaklarla Azure'a geçişi destekleyin.

SAP'yi Taşımak

SAP uygulamaları, günümüzde işletmelerin kullandığı ve görev açısından en kritik olan çözümlerdendir. SAP ECC 6 desteği 2027 yılında sona ereceğinden, SAP müşterilerinin altyapılarını modernleştirmeleri ve iş yüklerini buluta taşımaları için bundan daha büyük bir fırsat olmamıştı. Önemli teknolojiler ve en iyi uygulamaların yanı sıra SAP ortamlarını güvenlik, analiz, yapay zeka ve üretkenlik çözümleriyle genişletmeye yönelik kaynaklarla Azure'a geçişi destekleyin.

Teşvik kazanın
İş ortağı teşvikleri ve en yeni Azure teklifleriyle müşterileri geçiş yolculuklarında destekleyin.
Becerilerinizi geliştirin
Çok yakında.
GTM'nizi etkinleştirin
Müşterilerin geçiş yapmasına, kaydetmesine ve optimize etmesine yardımcı olmak için kampanya kaynaklarını kullanın.
Atölyeler düzenleyin
Bu 1 günlük sanal atölye formatında başlıca geçiş teknolojilerini ve uygulamalarını sunun.

Yapay zeka uygulamaları geliştirin ve modernleştirin

Azure ile akıllı uygulamalar geliştirip bunları modernleştirerek müşterilerinize uyarlanabilir, hızlı yanıt veren ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunun. Yardımcı pilotlar oluşturma, bilgi ve ürün keşfini mümkün kılma, hizmet ve destek, dolandırıcılık tespiti ve daha fazlası gibi yapay zeka destekli önemli kullanım örneklerinin hayata geçmesi için bu çalışma kitabıyla uyumlu eğitimleri, metinleri, pazarlama varlıklarını ve teşvikleri kullanın.

Yapay zeka uygulamaları geliştirin ve modernleştirin

Azure ile akıllı uygulamalar geliştirip bunları modernleştirerek müşterilerinize uyarlanabilir, hızlı yanıt veren ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunun. Yardımcı pilotlar oluşturma, bilgi ve ürün keşfini mümkün kılma, hizmet ve destek, dolandırıcılık tespiti ve daha fazlası gibi yapay zeka destekli önemli kullanım örneklerinin hayata geçmesi için bu çalışma kitabıyla uyumlu eğitimleri, metinleri, pazarlama varlıklarını ve teşvikleri kullanın.

Teşvik kazanın
Müşterileriniz için yapay zeka yenilikleri aracılığıyla kazancınızı en üst düzeye çıkarmak için İş Ortağı Merkezi'nden teşviklere kolayca erişin.
Becerilerinizi geliştirin
Ekibinizi müşterilerle başarıya ulaşmaları için güçlendirmek üzere eğitimlere ve çalışma kitaplarına erişin.
GTM'nizi etkinleştirin
Müşterilerle hızlı ve kolay bir şekilde görüşme başlatmak için infografikleri ve eğitim setlerini içeren özelleştirilebilir pazarlama varlıklarına erişin.
Atölyeler düzenleyin
Bu 1 günlük sanal atölyede müşterilere Azure Yapay Zeka ile uygulama geliştirme yollarını gösterin.

Azure teklifleriyle daha fazla değer sunun

Azure Geçiş ve Modernleştirme ile Azure Yenilik, tek bir yerde her şeyi bulabileceğiniz, müşterinizin uçtan uca bulut yolculuğunu ele alan, iş ortağı liderliğindeki tekliflerdir. Azure uzmanlığı elde ederek veya uygun ISV olarak tekliflerin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz.

Kapsamlı tekliflerle hız kazanın

• Değerlendirmeler, pilotlar, araçlar ve uzman rehberliği ile daha yüksek anlaşma yapma hızı.

• Sorunsuz ve otomatik onaylarla daha hızlı değer yaratma.

Kazanç fırsatlarınızı en üst düzeye çıkarın

• Müşteri yolculuğunun her aşaması için büyük yatırımlar.

• İş Ortağı Merkezi'ndeki self servis ve kolay erişim ile birleştirilmiş teşvikler.

Daha fazla senaryo ve müşteri genelinde etkinleştirin

• Geçişten yapay zeka yeniliğine, uçtan uca ele alınan müşteri ihtiyaçları.

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerden kuruluşlara, sistem tümleştiricilerine (SI'lar) ve bağımsız yazılım satıcılarına (ISV'ler) kadar herkes için tasarlanmıştır.

İş ortaklığı yolları

Çözüm İş Ortağı unvanları

Yeteneklerinizi sergileyin, rekabette öne çıkın ve ortak satışa uygunluk, beceri edinme ve pazara çıkış kaynakları gibi avantajların kapısını aralayın.

Azure Uzman MSP

İşletmenizin öne çıkmasına ve daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış avantajlardan yararlanın.

Azure uzmanlıkları

Kuruluşunuzun Azure uzmanlığını öne çıkarın ve yoğun talep gören alanlarda müşterilerle daha güçlü bağlar kurun.

İş ortağı başarı hikayeleri

Virtusa
Virtusa Global Başkan Yardımcısı Chris Parker, Virtusa'nın Azure Geçiş ve Modernleştirme ile müşteri taleplerini nasıl karşıladığını anlatıyor.
3Cloud
Programlar ve İş Ortaklıklarından Sorumlu Kıdemli Direktör Michael Heyden, 3Cloud'un, PathGroup'a Azure Geçiş ve Modernleştirme ile büyük bir ölçeğe ulaşma konusunda nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.
Claranet
Claranet'in bulut işinin Ticari ve Çözüm Direktörü Alex McLoughlin, iş ortağı liderliğindeki Azure tekliflerinin, müşterilerin evrilen taleplerle birlikte büyümelerine nasıl yardımcı olduğunu tarif ediyor.
SNP
İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sachin Parikh, SNP'nin Azure Geçiş ve Modernleştirme ile müşterilerin dijital dönüşümünü nasıl hızlandırdığını anlatıyor.
Crayon

"Microsoft, Bulut Benimseme Çerçevesi ve Azure Geçiş ve Modernleştirme ile müşteriye muazzam bir araç seti sunuyor; bizim hedefimiz ise müşterinin bu araç setini en etkili şekilde kullanmasına yardımcı olmak, karmaşıklığı azaltmak ve maliyetleri iyileştirmek."

- Geir Gulliksen, CEO, Crayon Norway.

CoreAzure
CoreAzure'un eğitim sektörü için öğrenme ortamını dönüştürmek üzere Microsoft Azure'u nasıl kullandığını görün.
Nordcloud

"İşimizin temelinde otomasyon ve çeviklik yer alıyor, bu nedenle [Azure Geçiş ve Modernleştirme] bizi heyecanlandırıyor, müşteri için öngörülebilir bir iş örnek durumu teşkil ediyor ve buluta geçiş için tekrarlanabilir ama çevik bir altyapı sunuyor."

- Jan Kritz, CEO, Nordcloud.