İş Ortağı Liderliğinde Azure Geçişi ve Modernizasyon Programı

Her aşamada en iyi uygulama rehberliği, kaynaklar ve uzman yardımının doğru kombinasyonuyla müşterilerin bulut yolculuğunu hızlandırmaya yardımcı olur.

Azure Geçişi ve Modernizasyon Programı (AMMP), her aşamada en iyi uygulama rehberi, kaynaklar ve uzman yardımından oluşan doğru bir karışımla müşterilerinizin bulut yolculuğunu hızlandırmanıza yardımcı olur.

  • Müşterilerinizle bulut yolculuklarının neresinde olurlarsa olsunlar tanışın ve taşınmanın planlanmasından başarıyla uygulanmasına kadar her aşamada güvenle ilerlemelerine yardımcı olun.
  • Artık İş Ortakları AMMP projelerini aday göstererek geçiş ve modernizasyon sürecini hızlandırabilir.

İş yüküne göre etkileşimleri keşfedin

Altyapı ve Veritabanı Geçişi

Azure'a Geçiş ve Modernizasyon Programı (AMMP) müşteri geçişi ve modernizasyon projelerinin hızlandırılmasına ve basitleştirilmesine yardımcı olur. Bu etkileşimde, iş ortakları bir altyapı ve veritabanı geçiş projesinin hayata geçirilmesi için uzman rehberliği sunar. Aşağıdaki iş yüklerinden herhangi birinin Azure'a geçirilmesini içerebilir: Windows Server, Linux, SQL Server ve açık kaynaklı veritabanları. İş ortağı, AMMP projesinde giriş bölgesi oluşturma (veya mevcut bir giriş bölgesinin gözden geçirilmesi) ve dağıtım etkinlikleri dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarını gerçekleştirir.

Müşterinizi bugün aday gösterin. Ardından, İş Ortağı Merkezi'ndeki etkileşimi doğrulamak için aşağıdaki uygun POE'yi kullanın.

Küçük Ölçekli Proje
Küçük ölçekli proje için POE belgesi Altyapı ve Veritabanı Geçişi: 25.000 ABD doları - 125.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Orta Ölçekli Proje
Orta ölçekli proje için POE belgesi Altyapı ve Veritabanı Geçişi: 125.000 ABD doları - 250.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Büyük Ölçekli Proje
Büyük ölçekli proje için POE belgesi Altyapı ve Veritabanı Geçişi: 250.000 ABD doları - 500.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Çok Büyük Ölçekli Proje
Planlanan yıllık Azure tüketimi >500.000 ABD doları - 750.000 ABD doları olan Çok Büyük ölçekli proje Altyapı ve Veritabanı Geçişi için POE belgesi.
Çok Büyük Ölçekli Proje
Planlanan yıllık Azure tüketimi >750.000 ABD doları - 1 Milyon ABD doları olan Çok Çok Büyük ölçekli proje Altyapı ve Veritabanı Geçişi için POE belgesi.

Uygulama ve Veri Modernizasyonu

Azure'a Geçiş ve Modernizasyon Programı (AMMP) müşteri geçişi ve modernizasyon projelerinin hızlandırılmasına ve basitleştirilmesine yardımcı olur. Bu etkileşimde, iş ortakları bir müşterinin uygulamalarının modernizasyonuna yardımcı olacak uzman rehberliği sunar. Aşağıdaki kalıplar desteklenir: (i) yeni/yerel bulut uygulaması geliştirmeleri, (ii) mevcut web uygulamalarının modernizasyonu ve (iii) tümleştirme çözümlerinin (ör. Apigee, Mulesoft) modernizasyonu. İş ortağı, AMMP projesinde giriş bölgesi oluşturma (veya mevcut bir giriş bölgesinin gözden geçirilmesi) ve dağıtım etkinlikleri dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarını gerçekleştirir.

Müşterinizi bugün aday gösterin. Ardından, İş Ortağı Merkezi'ndeki etkileşimi doğrulamak için aşağıdaki uygun POE'yi kullanın.

Küçük Ölçekli Proje
Küçük ölçekli proje için POE belgesi Uygulama ve Veri Mod: 25.000 ABD doları - 125.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Orta Ölçekli Proje
Orta ölçekli proje için POE belgesi Uygulama ve Veri Mod: 125.000 ABD doları - 250.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Büyük Ölçekli Proje
Büyük ölçekli proje için POE belgesi Uygulama ve Veri Mod: 250.000 ABD doları - 500.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.

Azure Sanal Masaüstü

Azure'a Geçiş ve Modernizasyon Programı (AMMP) müşteri geçişi ve modernizasyon projelerinin hızlandırılmasına ve basitleştirilmesine yardımcı olur. Bu etkileşimde iş ortakları, bir müşterinin Windows masaüstlerini ve uygulamalarını Azure Sanal Masaüstü, Azure üzerinde Citrix Bulut veya Azure için VMware Horizon Bulut Hizmeti'ne geçirmek için uzman rehberliği sunar. İş ortağı, AMMP projesinde giriş bölgesi oluşturma (veya mevcut bir giriş bölgesinin gözden geçirilmesi) ve dağıtım etkinlikleri dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarını gerçekleştirir.

Müşterinizi bugün aday gösterin. Ardından, İş Ortağı Merkezi'ndeki etkileşimi doğrulamak için aşağıdaki uygun POE'yi kullanın.

Küçük Ölçekli Proje
Küçük ölçekli proje için POE belgesi AVD: 25.000 ABD doları - 125.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Orta Ölçekli Proje
Orta ölçekli proje için POE belgesi AVD: 125.000 ABD doları - 250.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Büyük Ölçekli Proje
Büyük ölçekli proje için POE belgesi AVD: 250.000 ABD doları - 500.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.

Azure VMWare Çözümü

Azure'a Geçiş ve Modernizasyon Programı (AMMP) müşteri geçişi ve modernizasyon projelerinin hızlandırılmasına ve basitleştirilmesine yardımcı olur. Bu etkileşimde, iş ortakları bir müşterinin VMware ortamının Azure VMware Çözümü'ne geçişinin hayata geçirilmesi için uzman rehberliği sunar. İş ortağı, AMMP projesinde giriş bölgesi oluşturma (veya mevcut bir giriş bölgesinin gözden geçirilmesi) ve dağıtım etkinlikleri dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarını gerçekleştirir.

Müşterinizi bugün aday gösterin. Ardından, İş Ortağı Merkezi'ndeki etkileşimi doğrulamak için aşağıdaki uygun POE'yi kullanın.

Küçük Ölçekli Proje
Küçük ölçekli proje için POE belgesi VMWare: 25.000 ABD doları - 125.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Orta Ölçekli Proje
Orta ölçekli proje için POE belgesi VMWare: 125.000 ABD doları - 250.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Büyük Ölçekli Proje
Büyük ölçekli proje için POE belgesi VMware: 250.000 ABD doları - 500.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.

Azure üzerinde SAP

Azure'a Geçiş ve Modernizasyon Programı (AMMP) müşteri geçişi ve modernizasyon projelerinin hızlandırılmasına ve basitleştirilmesine yardımcı olur. Bu etkileşimde, iş ortakları bir müşterinin Azure üzerinde SAP projesi için uzman rehberliği sunar. Aşağıdaki kalıplardan herhangi birini içerebilir: (i) yeşil alan/yeni yerel SAP geliştirmeleri, (ii) mevcut SAP ortamlarının Azure'a geçirilmesi veya (iii) SAP HANA geçişi. İş ortağı, AMMP projesinde giriş bölgesi oluşturma (veya mevcut bir giriş bölgesinin gözden geçirilmesi) ve dağıtım etkinlikleri dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarını gerçekleştirir.

Müşterinizi bugün aday gösterin. Ardından, İş Ortağı Merkezi'ndeki etkileşimi doğrulamak için aşağıdaki uygun POE'yi kullanın.

Küçük Ölçekli Proje
Küçük ölçekli proje için POE belgesi SAP: 25.000 ABD doları - 125.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Orta Ölçekli Proje
Orta ölçekli SAP projesi için POE belgesi: 125.000 ABD doları - 250.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.
Büyük Ölçekli Proje
Büyük ölçekli proje için POE belgesi SAP: 250.000 ABD doları - 500.000 ABD doları/yıl planlanan Azure Kullanımı.

Azure'da SAP RISE'a geçiş

Azure'a Geçiş ve Modernizasyon Programı (AMMP) müşteri geçişi ve modernizasyon projelerinin hızlandırılmasına ve basitleştirilmesine yardımcı olur. Bu etkileşimde, iş ortakları, bir müşterinin Azure üzerinde SAP RISE projesi için uzman rehberlik hizmeti sunar. 
Bu kapsamda, aşağıdaki örüntülerden biri söz konusu olabilir: (i) yeşil alan/yeni SAP RISE dağıtımları veya (ii) mevcut SAP ortamlarının Azure üzerinde SAP RISE'a taşınması. İş ortağı, AMMP projesinin, uygulama uyumluluğunu değerlendirme veya gözden geçirme ve dağıtım faaliyetleri dahil olmak üzere belli kilometre taşlarını gerçekleştirecektir.

Müşterinizi bugün aday gösterin. Ardından, İş Ortağı Merkezi'ndeki etkileşimi doğrulamak için aşağıdaki uygun POE'yi kullanın.

Küçük Ölçekli Proje
150.000 ABD doları - 300.000 ABD doları SAP Yıllık sözleşme değerinde Küçük ölçekli proje SAP RISE'a Geçiş için POE belgesi.
Orta Ölçekli Proje
300.000 ABD doları - 500.000 ABD doları SAP Yıllık sözleşme değerinde Orta ölçekli proje SAP RISE'a Geçiş için POE belgesi.
Büyük Ölçekli Proje
500.000 ABD doları - 750.000 ABD doları SAP Yıllık sözleşme değerinde Büyük ölçekli proje SAP RISE'a Geçiş için POE belgesi.

AMMP İş Ortağı Adaylık Deneyimi Tanıtımı

AMMP İş Ortağı liderliğinde Aday deneyimine dair bu ayrıntılı rehberliği kullanarak müşterilerinizi nasıl aday göstereceğinizi öğrenin.

İş Ortağı Hazırlığı için AMMP İş Ortağı Kaynakları

AMMP İş Ortağı Seti
AMMP İş Ortağı Veri Sayfası
AMMP İş Ortağı SSS

AMMP ile müşterinizin geçiş ve modernizasyon yolculuklarını hızlandırın

Yatırımlar ve teşvikler

İş ortağı yatırımları ve teşvikleri, işinizi geliştirmek ve müşterilerinizin dijital dönüşümünü şekillendirmek için ihtiyaç duyduğunuz teknik ve fiziksel yenilikleri gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Daha fazlasını mümkün kılmak için birlikte inşa edelim, yenilik yapalım ve büyüyelim.