Microsoft Azure'a Altyapı ve Veritabanı Geçişi uzmanlığı

Programa Genel Bakış ve Gereklilikler

Programa Genel Bakış

Windows Server ve SQL Server tabanlı üretim iş yüklerini ve Red Hat Enterprise Linux (RHEL) veya SUSE sanal makinelerinde (ve/veya Microsoft Azure'da MariaDB, PostgreSQL, MySQL, NoSQL veritabanlarında) çalışan üretim iş yüklerini geçirme konusunda derin bilgi, kapsamlı deneyim ve kanıtlanmış başarı gösteren iş ortakları, Microsoft Azure'a Altyapı ve Veritabanı geçişi uzmanlığını isteyebilirler.

İş yükü geçişi, iş ortaklarına müşterilerle uzun süreli ve sağlam bulut ilişkileri kurma ve böylece yeni ve tekrar eden gelir akışlarının yolunu açan değerli ve yenilikçi yönetilen hizmetler sunma yönünde eşi bulunmaz bir fırsat verir. Microsoft Azure'a Altyapı ve Veritabanı Geçişi uzmanlığı, etkin bir Altyapı (Azure) veya Veriler ve Yapay Zeka (Azure) Çözüm İş Ortağı unvanı olan iş ortaklarının, kuruluşlarını daha fazla öne çıkarmalarına, Linux sanal makinelerinde çalıştırılan iş yüklerinin ve açık kaynak veritabanlarının Azure'a taşınması konusundaki becerilerini ve uzmanlıklarını sergilemelerine ve müşterileriyle daha güçlü bağlantılar kurmalarına yardımcı olur.

Uzmanlık kazanan iş ortaklarının işletme profili sayfalarına müşterilerin görebilecekleri bir etiket eklenir. Bu iş ortaklarına belirli pazara çıkış programlarına erişim izni ve müşterilerin Microsoft İş Ortakları Dizini aramalarında öncelik verilir. Bu nedenlerle, bu fırsat yalnızca ilave zorlu kriterleri karşılayan iş ortakları tarafından kullanılabilir.

Uzmanlıklar hakkında detaylı bilgi alın.

Nasıl başvurabilirim?

Microsoft Azure'a Altyapı ve Veritabanı Geçişi başvurusu sadece kuruluşa ait Microsoft iş ortağı hesabının MPN Hesabı Yöneticisi veya Genel Yönetici tarafından ilgili kuruluş adına yapılabilir. Uygun role ve erişim yetkisine sahipseniz İş Ortağı Merkezi'nde oturum açıp İş Ortağı Merkezi panonuzdan Üyelik > Uzmanlıklar bölümüne giderek başvurabilirsiniz.

Gereklilikler nelerdir?

Uygun iş ortakları, hizmet sunumu ve destek bakımından en yüksek standartları karşılamalıdır. Tüm gereklilikler Microsoft ve/veya üçüncü parti bir satıcı tarafından otomatik veya manuel olarak incelenerek doğrulanır ve değiştirilebilir.

Ayrıntılar

Kuruluşunuzun etkin bir Veriler ve Yapay Zeka (Azure) ya da Altyapı (Azure) için Çözüm İş Ortağı unvanı olması gerekir.

Ayrıntılar

Kuruluşunuz Azure'a geçiş yapan müşterileri göstermeli ve aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır.

Şirketiniz son üç (3) ayda, en az üç (3) müşteriden (müşterilerinizin kayıtları toplu olarak hesaplanır) Windows Server Sanal Makinesi (VM) ile en az ortalama 10.000 ABD doları tutarında Azure Tüketim Geliri (ACR)** göstermelidir. Şirketiniz son üç (3) ayda, en az üç (3) müşteriden* (müşterilerinizin kayıtları toplu olarak hesaplanır) Linux Sanal Makineleri (VM) ile en az ortalama 5.000 ABD doları tutarında Azure Tüketim Geliri (ACR)** göstermelidir.

VE

Kuruluşunuz son üç (3) ayda, en az üç müşteriden SQL Yönetilen Örneği (MI), SQL Veritabanı (DB) ve SQL VM ile ortalama 3.000 ABD doları tutarında ACR** göstermelidir (müşterilerinizin kayıtları toplu olarak hesaplanır). Bu ortalama tutarın en az 1.000 ABD doları kadarı SQL MI veya SQL DB'ye ait olmalıdır.

VE

Kuruluşunuz ayrıca son üç (3) ayda, en az üç (3) müşteriden* (müşterilerinizin kayıtları toplu olarak hesaplanır), şu veritabanlarının herhangi biri ya da bir kombinasyonu ile ortalama 1.500 ABD doları tutarında ACR** göstermelidir:

MariaDB için Azure Veritabanı (DB)
MySQL için Azure DB
PostgreSQL için Azure DB
Azure Cosmos DB

Azure ACR hakkında detaylı bilgi alın.

Not: Kuruluşunuz hem Windows hem de SQL Server gerekliliğini aynı veya farklı üç (3) müşteriyle karşılayabilir.

**ACR; Kayıtlı Dijital İş Ortağı, İş Ortağı Yönetim Bağlantısı ve Bulut Çözümü Sağlayıcısı üzerinden elde edilebilir.

PAL vasıtasıyla yapılan kamu kuruluşu abonelikleri (örn. Fairfax) ACR için uygun değildir.

Ayrıntılar

Kuruluşunuzda şu sertifikaları almış olan en az üç (3) kişi bulunmalıdır (aşağıdaki listede yer alan sertifikaların her biri en az bir kişi tarafından alınmış olmalıdır):

Ayrıntılar

Kuruluşunuz uzaktan yapılan bir üçüncü taraf denetiminden geçmelidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen denetim kontrol listesini inceleyin.