Büyüme için çıkış noktanız

Microsoft iş ortaklığı, müşteri başarısı gibi ortak bir hedef doğrultusunda elde edilen fırsatlardır.

Paylaşılan hedefler, paylaşılan başarı

Ortaklığın gücünü en basit haliyle şöyle açıklayabiliriz: Birlikte çalışarak daha fazlasını başarabiliriz. Microsoft İş Ortakları Ağı'mızı müşterilerimiz için daha fazlasını başarmak gibi ortak bir hedefle genişletiyoruz.

Bugün ve gelecekte daha başarılı olmak için iş ortaklarından ve müşterilerden bir şeyler öğrenme ve bu bilgiler ışığında benzersiz bir iş ortağı deneyimi ve mükemmel müşteri sonuçları elde etme konusunda kararlıyız. Microsoft, iş ortaklarının büyümelerine ve başarılarına yatırım yapar; sunduğumuz kaynaklar, programlar ve araçlardan yararlanarak ekibiniz için eğitimler düzenleyebilir, yenilikçi çözümler geliştirebilir, pazarda farklılaşabilir ve müşterilerle bağlantı kurabilirsiniz.

Örnek olay incelemesi: TwoConnect

Küçük bir kamyon taşımacılığı işletmesi, büyüyüp Fortune 500 listesine girince operasyonlarını hızlandırma ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu Azure Logic Apps ve Salesforce programları üzerinden TwoConnect ile gerçekleştirdi.

Microsoft'la güvende hissedeceksiniz 

Doğruluk, dürüstlük ve uyumluluk değerlerimiz, Microsoft'un ve iş ortaklarımızın müşterilerimize başarılı şekilde hizmet sunma biçiminin temelini oluşturur ve tek tek iş ortaklarımızla olan ilişkimizin güven üzerine kurulmuş olması önemlidir. Etik kültürümüzü birleştirmeye, kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığımızı göstermeye ve müşteri güvenini sürdürmeye yardımcı olacak bir dizi temel değer ve iş uygulaması oluşturduk.