Microsoft Azure Immersion Workshops

Müşterilerin uygulamalı deneyimle Microsoft Azure uzmanlıklarını genişletmelerine yardımcı olun.

Azure Immersion Workshop (AIW) serimizle müşterilerin aradıkları Azure uzmanlığını ve uygulamalı deneyimi sunun. Disiplinlere göre ayrılmış kaynak ve araçlardan meydana gelen hazır koleksiyonumuzla siz de bir günlük müşteri çalışma oturumları organize ederek değerinizi yükseltebilir ve çözümlerinize yönelik talebi artırabilirsiniz.

Mevcut atölye çalışmaları

Analiz

Müşterilere Azure Synapse Analytics kullanarak veri öngörüleri sunma ve öngörüleri Microsoft Power BI ile kuruluşlarındaki herkesin kullanımına açmanın yollarını gösterin.

Veritabanı Modernizasyonu

Müşterileri uygulamaları ve veritabanlarını Microsoft Azure'a taşıma konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirin. Onlara bu iş yüklerini buluta taşımanın avantajlarını ve Azure SQL Veritabanı aracılığıyla geçişleri tamamlamayı gösterin.

Altyapı Modernizasyonu

Müşterilere iş yüklerini bulutta daha çevik, esnek ve güvenli olarak çalıştırma yollarını gösterin. Ayrıca, başta Windows Server ve Linux yığınlarında çalışan veri merkezi tabanlı uygulamalar olmak üzere Azure'daki mevcut iş yüklerini ve uygulamalarını modernize etme yollarını...

İş Ortakları için Operasyonel Genel Bakış

İş ortaklarının Azure Immersion Workshop düzenlemenin operasyonel parçalarını anlamasına yardımcı olur.

Microsoft Cloud'da SAP.

Müşterilere, verileri sistemler arasında konsolide ve analiz etme ve hayata geçirilebilir zekaya dönüştürme yollarını gösterin. Müşteriler güvenlik, karma yönetim ve uyumluluk teklifleriyle sağlam bir temel oluşturmayı öğrenecek ve Microsoft'u SAP iş yüklerinin tercih edilen bulut platformu olarak farklılaştıran unsuru kavrayacak.