Microsoft Azure Immersion Workshops

Müşterilerin uygulamalı deneyimle Microsoft Azure uzmanlıklarını genişletmelerine yardımcı olun.

Azure Immersion Workshop (AIW) serimizle müşterilerin aradıkları Azure uzmanlığını ve uygulamalı deneyimi sunun. Disiplinlere göre ayrılmış kaynak ve araçlardan meydana gelen hazır koleksiyonumuzla siz de bir günlük müşteri çalışma oturumları organize ederek değerinizi yükseltebilir ve çözümlerinize yönelik talebi artırabilirsiniz.

Mevcut atölye çalışmaları

Yapay Zeka

Müşterilere temel yapay zeka eğitimi verin ve bu yenilikçi teknolojinin, işlerine nasıl bir değer katabileceğini gösterin. Müşteriler, Microsoft Azure Yapay Zeka araçlarını ve makine öğrenimi ve bilgi madenciliği gibi ilgili konuları derinlemesine öğrenecekler.

Analiz

Müşterilere Azure Synapse Analytics kullanarak veri öngörüleri sunma ve öngörüleri Microsoft Power BI ile kuruluşlarındaki herkesin kullanımına açmanın yollarını gösterin.

Azure Arc

Müşterilere en iyi Azure Arc benimseme pratiklerini ve Azure platformlarını genişletmek ve veri merkezi, uç ve çoklu bulut ortamlarında çalışma esnekliğine sahip uygulamalar ve hizmetler geliştirmek için Azure Arc'ı kullanma yollarını öğretin.

Azure Sanal Masaüstü

Müşterilerin Microsoft Azure'da sanal masaüstü altyapılarını daha hızlı bir şekilde tasarlamak ve uygulamak için ihtiyaç duydukları bilgi ve uygulamalı becerileri kazanmalarına yardımcı olarak onların uzaktan çalışma kabiliyetlerini geliştirin.

Yerel Bulut Uygulamaları

Müşterilere uygulama modernizasyonu yolculuklarını sadeleştirme ve hızlandırma konusunda yardımcı olma yollarını keşfedin. Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS), GitHub ve yönetilen Azure veritabanları kullanarak bulut tabanlı uygulamalar geliştirme konusunda uygulamalı eğitim alırlar.

Veritabanı Modernizasyonu

Müşterileri uygulamaları ve veritabanlarını Microsoft Azure'a taşıma konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirin. Onlara bu iş yüklerini buluta taşımanın avantajlarını ve Azure SQL Veritabanı aracılığıyla geçişleri tamamlamayı gösterin.

GitHub ile DevOps

Müşterilerin her yerden kod yazabilmelerini, işbirliği ve gönderim yapabilmelerini sağlayan esnek bir araç zinciri geliştirmelerine yardımcı olma yollarını öğrenin. Üretkenliklerini ve geliştirme hızlarını artırmak için gereken araç ve süreçlerde uygulamalı deneyim kazanacaklar.

Real people, real offices. Black female developer wearing headphones

Karma Bulut Çözümleri

Müşterilerin, dönüşen iş ihtiyaçlarını, yapılandırmalarını bütünüyle değiştirmeden bulut yeniliğiyle nasıl karşılayabileceklerine dair kapsamlı bir genel bilgilendirme sunun. Microsoft Azure hibrit çözümleriyle her yerde yerel bulut uygulamaları geliştirme deneyimi kazanacaklar.

Altyapı Geçişi

Müşterilere şirket içi altyapılarını, sunucularını, iş uygulamalarını ve veritabanlarını daha kolaylaştırılmış bir ortama taşıma konusunda uygulamalı deneyim sunun. Ayrıca, ilgili kişiler, iş süreçleri ve yönetim hakkında da eğitim alacaklar.

Java Uygulamalarını Modernleştirmek

Müşterilere Microsoft Azure'da Java uygulamaları barındırma seçeneklerinin kapsamlı bir genel bilgilendirme ile sunulmasına yardımcı olun. Azure'un popüler uygulama sunucuları ve çerçeveleri için sunduğu destek hakkında bilgi edinmenin yanı sıra bunların her birine yönelik çözümler tasarlamayı öğrenecekler.

.NET Uygulama Modernizasyonu

Müşterilerin Microsoft .NET uygulama havuzlarında verimlilikleri yönetmeleri ve geliştirmeleri için yeni ve iyileştirilmiş yöntemler bulmalarına yardımcı olun. .NET uygulamalarını modernizasyon doğrultusunda değerlendirmeyi ve önceliklendirmeyi, bir yandan da kesintileri belli bir sınırda tutmayı öğrenecekler.

Microsoft Cloud'da SAP.

Müşterilere, verileri sistemler arasında konsolide ve analiz etme ve hayata geçirilebilir zekaya dönüştürme yollarını gösterin. Müşteriler güvenlik, karma yönetim ve uyumluluk teklifleriyle sağlam bir temel oluşturmayı öğrenecek ve Microsoft'u SAP iş yüklerinin tercih edilen bulut platformu olarak farklılaştıran unsuru kavrayacak.

İş Ortakları için Operasyonel Genel Bakış

İş ortaklarının Azure Immersion Workshop düzenlemenin operasyonel parçalarını anlamasına yardımcı olur.