Microsoft Azure Immersion atölyeleri

Belirli Azure ürünleri ve iş akışları hakkında düzenleyeceğiniz bir günlük atölye çalışmaları ile müşterilerinizin becerilerini geliştirmelerine ve iş büyütme fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olun.

Azure Immersion Workshop (AIW) serimizle müşterilerin aradıkları Azure uzmanlığını ve uygulamalı deneyimi sağlayın. Disiplinlere ayrılmış kaynak ve araçlardan oluşan hazır koleksiyonumuzu kullanarak siz de düzenlediğiniz bir günlük müşteri çalışma oturumlarıyla değerinizi yükseltebilir ve çözümlerinize yönelik talebi artırabilirsiniz.

Mevcut atölye çalışmaları

Woman and man meeting in the hotel lobby ahead of client presentation.

İş Ortakları için FY22'e Operasyonel Genel Bakış

İş Ortakları için Azure Immersion Atölyesi'nin düzenlenmesine dair operasyonel unsurların ele alınması.

Veri Modernizasyonu

Uygulamaları ve veritabanlarını Azure'a geçirme sürecinin kendisine ve değerine odaklanan bir günlük uygulamalı müşteri atölyesini yönetin. Çözümler: SQL Veritabanı, SQL Hizmet olarak Altyapı (IaaS). Hedef Kitle: DBA, Teknik karar vericiler.

Analizler

Müşterilere analitik işlem hatları oluşturma, self servisi güçlendirme ve veri odaklı bir kültür inşa etme gibi pek çok bulut analizi becerisini sunun. Çözümler: Analizler, Synapse, Azure AI, PowerBI. Hedef Kitle: Ticari karar alıcılar, C-suite.

Yapay Zeka

Kuruluşların, en iyi uygulamalar ve senaryolar, tanıtımlar ve Azure AI çözümleriyle uygulamalı etkileşimler aracılığıyla yapay zekanın işletmelerine kattığı değeri anlamalarına yardımcı olun. Çözümler: Azure AI. Hedef Kitle: Ticari karar alıcılar, veri bilimciler, geliştiriciler, teknik karar vericiler.

.NET Uygulama Modernizasyonu

Müşterilere Azure hizmetlerini ve uygulama ölçeklenebilirliği, dayanıklılığı ve çevikliği ile ilgili en yeni teknolojileri kullanarak .NET uygulamalarını modernleştirmeyi öğretin. Çözümler: Azure Uygulama Hizmeti, Azure SQL Veritabanı. Hedef Kitle: Geliştiriciler, uygulama sahipleri.

Yerel Bulut Uygulamaları

Kubernetes, DevOps ve mikro hizmet mimarisi tabanlı Yerel Bulut Uygulaması Geliştirme yaklaşımı ile müşterilerinizin uygulama modernizasyonu ve geliştirme becerilerini hızlandırmak üzere tasarlanmış bir oturum düzenleyin. Çözümler: Kubernetes, DevOps, yönetilen veritabanları. Hedef Kitle: Geliştiriciler, uygulama sahipleri.

Azure Sanal Masaüstü

Müşterilerin, Azure Sanal Masaüstü ile işlerine, uzaktan çalışmalarına ve diğer kullanıcı senaryolarına kattığı değeri görmelerine yardımcı olun. Atölyede, BT profesyonellerine (TDM, BT Uygulayıcısı) Azure'da sanal masaüstü altyapısı tasarımını ve uygulamasını hızlandıracak bilgi ve beceriler sunuluyor.

Altyapı Geçişi

Müşterilerinize, iş yüklerini Azure'a nasıl geçirebileceklerini öğrenmelerinde yardımcı olun. Katılımcılara Windows Servers ve Linux Servers, çalışan iş uygulamaları ve bunlarla ilişkili veritabanı katmanı gibi şirket içi altyapıların Azure'a geçişi için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sunun. Hedef Kitle: TDM'ler, BT Profesyonelleri.

GitHub ile DevOps

Müşterileri Azure DevOps, GitHub, Visual Studio ve Codespaces'i kapsayan ve koddan buluta giden bir yolculuğa çıkarın. Üretkenliği, geliştiricinin hızını ve kullanıcı değerini artıran modern bir DevOps yaklaşımının nasıl uygulanacağını keşfedin.

Java Uygulamalarını Modernleştirmek

Müşterilere Java uygulamalarının Azure'daki kullanım alanlarını kapsamlı olarak tanıtın ve Spring Boot uygulamalarına yönelik, tam olarak yönetilen bir hizmet olan Azure Spring Bulut üzerinde uygulamalı bir deneyim sunun.