Three coworkers talking and working at stand up desks

Çözüm Değerlendirmeleri

Çözüm Değerlendirmeleri bir kuruluşun BT varlıklarını yönetmek ve iyileştirmek için başarısı kanıtlanmış bir dizi işlemi bir araya getiren en iyi uygulamaları temel alır.

Fırsatların önünü açın ve müşterilerinizin buluta yolculuklarını destekleyin

Müşteriler sürekli değişen BT ortamlarında işlemleri kolaylaştırmanın, üretkenliği artırmanın, maliyetleri denetlemenin ve güvenlik denetimlerini iyileştirmenin yollarını ararken stratejik hedefleri destekleyip işinizi büyütmenize yardımcı olacak yeni iş yüklerini ve hizmetleri belirlemek için her zamankinden daha fazla seçenek vardır.

Yazılım Envanter Yönetimi'nin neden sektördeki en iyi uygulama olduğunu görün

Giderek daha fazla kişisel cihaz şirket ağlarına eriştiğinden siber güvenlik tehditleri dramatik bir şekilde artmaya devam ediyor. Microsoft Yazılım Envanter Yönetimi (SAM) çözümleri, müşterilerinizin BT varlıklarını yönetmesine, korumasına, en iyi duruma getirmesine ve işlerini ileriye taşımasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğunuz kanıtlanmış süreçleri ve yazılımı sunar.